- Da, istina je da je bilo određenih razgovora i ponuda kao i prilikom imenovanja Vlade 2021. godine. Moj odgovor je bio isti kao i tada. Imajući u vidu finansijsku krizu u koju cijeli svijet, pa i mi ulazimo, a posebno ako posmatramo KS kroz prizmu umanjenja sredstava zbog izmjene pondera, mišljenja sam da poziciju premijera treba obnašati neko čija su uža struka i profesionalna znanja vezana za ekonomsku struku - kazala je ona Feni.

Izrazila je zahvalnost kolegama iz Naše stranke, ali i koalicionim partnerima, koji su joj ukazali čast takvim promišljanjem o njoj.

Aktuelni premijer Kantona Sarajevo Edin Forto (Naša stranka) kandidat je za državnog ministra prometa i komunikacija, te se otvorilo pitanje njegovog nasljednika.