Tužilaštvo Distrikta optužilo je Ilića da je kao fizičko lice od 2009. do 2012. godine izbjegao plaćanje poreza na dohodak ostvaren neposredno iz inostranstva.

On se tereti da nije sačinio i podnio godišnju poreznu prijavu Poreznoj upravi Distrikta niti je po rješenju tog organa dostavio dokaz da je takvu prijavu podnio u inostranstvu. Stoga je optužen za utaju više od tri stotine hiljada maraka poreza na iznos dohotka, koji je za četiri godine iznosio preko dva milona švicarskih franaka i dvije stotine hiljada eura.

Optužnicu protiv Ilića za krivično djelo porezne utaje Tužiteljstvo je dostavilo Osnovnom sudu, a potom je i dokazalo u sve četiri tačke, saopćeno je iz Tužilaštva.

Nakon održanog glavnog pretresa, njemu je za ovo krivično djelo izrečena kazna zatvora u trajanju od pet godina i mjera prema kojoj je u budžet distrikta Brčko dužan uplatiti utajeni iznos poreza od 318.310,84 KM.

Optuženi ima pravo na žalbu pred Apelacionim sudom Brčko distrikta BiH.