Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu državnog Tužilaštva, te povećalo zatvorske kazne Maksimu Božiću sa četiri na šest godina i Edinu Hastoru sa dvije na tri godine zatvora, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Božić je prvostepenom presudom u julu 2019. osuđen na četiri godine zatvora, a tom odlukom je utvrđeno da je on od sredine juna 2017. do 10. aprila 2018. planirao i pripremao nabavku sredstava te preduzimao druge radnje kako bi izvršio napad na zgradu SIPA-e i zgradu MUP-a TK-a.

Hastor, koji je istom presudom dobio dvije i po godine zatvora, proglašen je krivim što je u martu 2018. obezbijedio prostorije vlastite porodične kuće, gdje su, za potrebe izvršenja Božićevog planiranog čina, pohranili nelegalno nabavljeno oružje, ubojita sredstva, municiju i vojnu opremu.

Tužilaštvo BiH je, iznoseći žalbu, zatražilo od Apelacionog vijeća Suda BiH da Maksimu Božiću i Edinu Hastoru, koji su za planiranje terorističkog napada prvostepenom presudom osuđeni na četiri, odnosno dvije i po godine zatvora, poveća kazne, a Odbrana da se osuđujuća preinači u oslobađajuću presudu.

Tužilac Ćazim Hasanspahić je u obrazlaganju žalbe zatražio da se Božiću i Hastoru izreknu strožije kazne i da se posebna pažnja posveti otežavajućim okolnostima koje prvostepeni sud nije cijenio u dovoljnoj mjeri.

Činjenica iz presude, prema Tužilaštvu, da nije nastupila štetna posljedica napadom na zgrade Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Istočnom Sarajevu i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUP TK) nikako nije doprinos optuženih, već je, kako je istakao tužilac, akcijom istražnih organa osujećen teroristički napad.

- Nigdje nije bitno preventivno djelovati kao kod terorizma. Adekvatnom reakcijom istražnih organa, BiH je pokazala da preventivno djeluje, a rezultat je ovaj predmet - kazao je tužilac.

Prema njegovim riječima, nesumnjivo je postojala namjera za izvršenje terorizma i nijedan od optuženih se nije pokolebao, već su vješto i planski sakupljali oružje da napadnu SIPA-u i MUP TK-a, a Božić je, nastavio je on, godinu dana predano radio na izvršenju terorističkog čina.

- Hastorovo priznanje da je on nabavio oružje bilo je da se izbjegne osuda za terorizam - naglasio je tužilac, koji je predložio izricanje kazni bliže maksimumu, a ne minimumu.

Braniteljica Džema Hasanagić je rekla kako je tokom čitavog postupka tvrdila da Maksim Božić nije izvršio djelo iz optužnice te da ostaje kod svih žalbenih navoda, u kojima je, osim preinačavanja odluke u oslobađajuću presudu, predložila izricanje blaže kazne.

Preinačavanje u oslobađajuću ili ukidanje osuđujuće presude radi ponovnog vođenja postupka, u žalbi je istakla i Odbrana Hastora.

U svom obraćanju, Božić je naveo kako “mala djeca znaju” da nije kriv, kao i da je umoran da se čitav život pravda da li je nekoga pokušao ubiti, dok je Hastor kazao da je ovu državu nekada branio i da je ostao invalid, te da nikada nije imao namjeru da napadne ono što je branio.