Videokonferenciji prisustvovali su ministri nadležni za turizam u Republici Srpskoj Suzana Gašić i Federaciji BiH Edita Đapo, te predstavnici turističkih organizacija Republike Srpske Nada Jovanović, Kantona Sarajevo Azra Džigal, Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim, Grada Trebinja Marko Radić, kao i direktori Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnaić i Kantonalnog javnog preduzeća ZOI 84 Kenan Magoda. 

Košarac je informisao sagovornike da je nedavno prisustvovao videokonferenciji Svjetske turističke organizacije, na kojoj je, između ostalog, rečeno da će u ovoj godini na globalnom nivou biti 20 do 40 posto manje putovanja, te da Evropa u tom kontekstu može biti najviše pogođena svjetskom turističkom krizom. 

Napomenuo je da je od USAID-a zatražio konkretnu pomoć u ublažavanju negativnih posljedica epidemije korona virusa na turističke kapacitete u BiH, te da je dobio uvjerenje da će dio turističkog projekta, koji ova misija planira realizovati od jula, biti usmjeren na saniranje negativnih efekata epidemije korona virusa na turističke kapacitete u BiH. 

S obzirom na činjenicu da je turizam u nadležnosti entiteta i nižih nivoa vlasti, Košarac je kazao da će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kroz koordinirajuću ulogu, svoje aktivnosti bazirati na temelju iskazanih potreba nadležnih entitetskih tijela ka međunarodnim institucijama za podršku projektima u oblasti turizma. U tom kontekstu, razgovarano je o potencijalnim infrastrukturnim projektima, kampanjama za promociju turizma u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te mjerama eventualnog subvencioniranja turističkih kapaciteta u BiH. 

S tim u vezi Košarac je najavio da će nastaviti razgovore kako sa USAID-om, tako i sa drugim međunarodnim finansijerima, poput EBRD-a, u cilju podrške i pomoći oporavka domaćih turističkih kapaciteta nakon epidemije koronavirusa.