Bosna i Hercegovina je na dnu regionalne liste privukla 519 miliona dolara stranih direktnih investicija. Ipak, u poređnju sa 2020. godinom, kada je priliv bio 395 miliona dolara, zabilježen je rast od 31,4 posto i prošla godina bila je najbolja u posljednje tri godine.

Srbija je u prošloj godini imala 4,56 milijardi dolara stranih direktnih investicija što je više nego što su preostale zemlje regiona privukle zajedno.

Srbija je uspjela premašiti predpanemijski nivo investicija, te je imala za oko 300 milion dolara veći priliv nego 2019. godine. U odnosu na 2020. godinu priliv investicija u Srbiju porastao je za 31,5 posto, podaci su UNCTAD-a.