Alija Aljović, pomoćnik federalne ministrice finansija u Sektoru za budžet i javne rashode, komentirajući ovakve najave za Faktor je kazao kako su MMF i Svjetska banka jako respektabilne institucije koje gledaju širu sliku kada je riječ o ekonomiji.

Aljović ipak dodaje kako je Bosna i Hercegovina, gledajući region i ekonomsku krizu, najmanje pogođena pandemijom.

- I Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svjetska banka su jako respektabilne institucije i gledaju tu jednu širu sliku. Za sada je, kada je riječ o pandemiji, Bosna i Hercegovina najmanje pogođena. To se svakako pripisuje i tome da je Bosna i Hercegovina od svih, ili od većine zemalja u okruženju, najmanje oslonjena na turizam. Za razliku od Crne Gore gdje se u ovoj godini predviđa pad od nekih 12 procenata, Albanije 8,5 posto, Evropskoj uniji 8,4 procenta, za Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini prognozira se pad od nekih 3,2 posto. Otprilike, na nivou sa Srbijom. I BiH bi pored Srbije trebalo, barem u ovoj godini, da ima najmanji pad BDP-a (Bruto domaćeg proizvoda) kao posljedica COVID-19 - govori nam Aljović.

Upitali smo šta bi za našu zemlju značila duboka recesija.

- To nije samo termin koji odražava pad BDP-a nego je i termin koji podrazumijeva dugoročan oparavak od jedne takve recesije, krize i obično duboke recesije se saniraju kroz određeni broj godina, tri, pet pa čak i više. Mislim da bi za sada bilo nezahvalno prejudicirati da li će, i koliko potrajati jedna ovakva kriza, odnosno, koliko će biti potrebno da se ona sanira. Čak i vodeći ekonomisti su ovdje podijeljeni. Sigurno je da će ova kriza ostaviti jedne duboke posljedice koje će se odraziti ne samo na deficite u budžetu, nego će i značajno porasti stepen  zaduženosti svih zemalja - rekao nam je Aljović i dodao:

- Bosna i Hercegovina je jedna mala ekonomija koja je uveliko oslonjena na zemlje u okruženju, na zemlje Evropske unije sa kojima smo do sada imali jako dobre poslovne odnose, izvoz nam je uveliko oslonjen na te zemlje. Tako da oporavak privrede u zemljama u okruženju, EU i drugim zemljama partnerima će se uveliko odraziti i na stepen oporavka privrede u BiH.