Stranka je, između ostalog, automobile unajmljivala od svojih članova Rasima Smajića, Harisa Plahe, te Muamera Dedića, a revizori su skrenuli pažnju na visinu troškova zakupa vozila.

Uvidom u poslovne knjige i dokumentaciju utvrđeno je da je BOSS - Bosanska stranka - Mirnes Ajanović uzela pod zakup putnička motorna vozila, te je po osnovu korištenja vozila evidentirala troškove u ukupnom iznosu od 57.224 KM, što čini 36 posto od ukupnih rashoda stranke.

- Na osnovu Ugovora o zakupu putničkog motornog vozila stranka je iznajmila putničko motorno vozilo od Smajić Rasima na period od 01.1. do 31.12.2019, godine, uz mjesečnu zakupninu od 1.700 KM, te mu je u 2019. godini isplatila ukupno 20.400 KM. Stranka je sa Pleho Harisom zaključila Ugovor o zakupu putničkog motornog vozila na period od 01.6. do 31.12.2019, godine i uz mjesečnu zakupninu od 1.700 KM, te je ovom fizičkom licu isplatila sredstva u iznosu od 11.900 KM – stoji u izvještaju.

Revizori su, osim toga, uvidom u Ugovor o zakupu putničkog motornog vozila koji je stranka zaključila sa Nedžadom Zornićem utvrdili da je mjesečna zakupnina iznosila 1.000,00 KM.

- Stranka je ovom fizičkom licu po osnovu zakupa putničkog motornog vozila isplatila ukupno 12.000 KM. Stranka je sa Dedić Muamerom zaključila Ugovor o zakupu putničkog motornog vozila na period od dvanaest mjeseci uz mjesečnu zakupninu od 1.000 KM, te je ovom fizičkom licu isplatila sredstva u iznosu od 12.000 KM – naveli su revizori.

Uvidоm u Progrаm utrоškа srеdstаvа zа 2019. godinu kојi је dоstаvilа stranka, revizori su utvrdili је dа је strаnkа plаnirаlа rаshоdе u ukupnom iznosu od 141.980 KM i sredstva za nabavku osnovnih sredstava u iznosu od 5.000 KM.

- BOSS - Bosanska stranka - Mirnes Ajanović je u godišnjem finansijskom izvještaju za 2019. godinu iskazala ukupnе rаshоdе u iznosu od 156.147,70 KM. Pregledom finansijskog izvještaja i finansijske dokumentacije, utvrđeno je da je politička stranka sredstva u iznosu od 23.745,67 KM utrošila mimo svog programa utroška sredstava za 2019. godinu – navodi se u izvještaju.