Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac boravila je danas u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu. Fokus posjete bilo je pitanje zaštite prava jedne od najugroženijih kategorija migranata, a to su najmlađi, pogotovo djeca bez pratnje roditelja i staratelja. U tom kontekstu, ministrica je posjetila hotel Sedru u Cazinu u kojem boravi skoro 400 migrantskih porodica sa djecom. 

Ministrica Borovac održala je danas niz sastanaka i terenskih posjeta sa čelnim ljudima Unsko-sanskog kantona, predstavnicima institucija naše zemlje te domaćih i međunarodnih organizacija koje su uključene u aktivnosti vezane za povećan priliv migranata i njihov tranzit kroz našu zemlju. Poseban akcent stavljen je na pitanje zaštite prava jedne od najugroženijih kategorija migranata, a to su djeca, pogotovo djeca bez pratnje roditelja i staratelja. Borovac je istakla da je Služba za poslove sa strancima BiH od početka godine registrovala ulazak oko 20.000 migranata u našu zemlju, među kojima je i 500 djece. Od tog broja, 66 maloljetnika je bez roditeljske pratnje. Neki od njih smješteni su u hotel Sedra u Cazinu. 

- Ovo su posebne situacije kada su se na neki način bar približno stekli uslovi da se migranti smjeste u zatvoreni prostor i to jedan značajan dio. Mada znamo da je ostalo još migranata i da je teška situacija u pogledu same situacije u Velikoj Kladuši, ali ono što smo posebno danas potencirali jeste briga nadležnih organa vezano za njihovu zdravstvenu zaštitu i uopće ljudska prava, sa posebnim akcentom na zaštitu prava djece migranata - rekla je Borovac, javlja Anadolija.

Ona je napomenula da je od izuzetnog značaja da sredstva u iznosu od 8,2 miliona eura, koja su IOM i UNHCR dobili od međunarodnih organizacija, trebaju biti adekvatno utrošena u kontekstu pomoći migrantima. Istakla je da državne vlasti u budžetu za ovu godinu nisu izdvojile sredstva u ove svrhe, no da su u te svrhe obezbijeđena sredstva od Evropske komisije iz IPA fondova. 

- Ono čime sam zaista impresionirana je velika odgovornost i humani odnos zdravstvenih radnika USK kada je u pitanju zdravstvena zaštita migranata i puna podrška migrantima kada je u pitanju zdravstvena zaštita. I Kantonalna bolnica, domovi zdravlja i ustanove za javno zdravstvo čine izuzetne napore da pruže adekvatnu zdravstvenu pomoć, prije svega da se spriječi epidemija i određene zarazne bolesti - kazala je Borovac. 

S druge strane, ministar zdravstva USK Hazim Kapić istakao je, ipak, da je humanitarni i zdravstveni aspekt migrantske krize u USK neodrživ i da je potrebno hitno djelovanje. 

- Ono na što smo se danas fokusirali jeste da su higijensko-epidemiološki uvjeti, kada su u pitanju lokacije u Velikoj Kladuši i Đački dom, neodrživi i te lokacije sa zdravstvenog aspekta moraju biti tretirane na pravi način i dislocirane, jer ćemo možda vrlo brzo imati epidemiju trbušnog tifusa ili hepatitisa, tako da se zaista moraju učiniti pomaci kada su ove lokacije u pitanju. Moramo dobiti kontroliranu situaciju, odnosno zatvorenu lokaciju kao što je Sedra, da bismo mogli organizirati i zdravstvenu zaštitu na pravi način - rekao je Kapić. 

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić zahvalio se ministrici Borovac zbog uključivanja u migrantsku problematiku te je skrenuo pažnju da se konačno država ”probudila” po ovom pitanju. 

- Posljednjih deset dana, od jedne alarmantne situacije koja je vladala u Unsko-sanskom kantonu, uspjeli smo iskoordinirati sve aktivnosti, uključiti sve aktere i možemo konačno reći da se migrantskom krizom, posebno u Unsko-sanskom kantonu, počelo upravljati. I to na način da se vraća dostojanstvo i skučeni prostor građana kojeg su imali nekontrolisanim prilivom migranata te da se doza straha smanjuje. S druge strane, zadržava se dostojanstvo ovih ranjivih kategorija porodica sa djecom, djecom bez roditeljskg staranja i djecom bez pratnje - kazao je Ružnić. 

Ministrica Borovac kazala je nakon današnje posjete da migranti u Unsko-sanskom kantonu nisu samo problem ovog kantona, već problem države te da će zaključke sa današnjih sastanaka prenijeti članovima Vijeća ministara kako bi se što adekvatnije djelovalo u narednom periodu.