- Koliko smatramo da su ovi izbori važni, vjerovatno sudbonosni za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu, lično smo odlučili kao najviše rukovodstvo PDP-a, sa novim ljudima koji će biti na našim listama, da predamo prijavu za registraciju na ovim izborima i na taj način pokažemo i naš odnos prema CIK-u i generalno prema izbornom procesu koji treba da pokaže 2. oktobra kuda ova zemlja ide - izjavio je tom prilikom predsjednik PDP-a Branislav Borenović.  

Očekuje da izbori budu održani u skladu sa zakonskim rješenjima 2. oktobra i da na izborima "građani olovkom izaberu najbolju vlast u naredne četiri godine, a i da olovkom pokažu i kakva je vlast bila u ovom mandatu“.

Borenović je naveo da na izbore idu potpuno spremni, te da danas podnose prijavu za predsjednika RS-a, za Parlamentarnu skuštinu BiH, Narodnu skupštinu RS. Naveo je da će PDP imati kandidata za predsjednika RS-a, a to je Jelena Trivić, te da će imati liste i za ostale nivoe.

Istaknuo je da su za PDP ovo vrlo važni izbori, te očekuju da se osigura novac za njihovo provođenje.

Po njegovim riječima, apsurdno je da oni koji trebaju da osiguraju novac "ustvari krše Izborni zakon BiH ne osiguravajući novac na vrijeme i pokazujući, u suštini, da javno rade protivno zakonu BiH“.

- Ako se to ne uradi, upravo ljudi koji čine izvršnu vlast BiH, i u Vijeću ministara BiH i na drugim nivoima, ozbiljno krše izborna pravila i rade ozbiljno krivično djelo i mogu snositi sankciju za nešto što je njihova obaveza. Obaveza je, u skladu sa zakonima i Ustavom ove zemlje, pogotovo kada je u pitanju finansiranje izbora, osigurati novac u predviđenom roku - naveo je Borenović.

Ističe da "novac postoji na raspolaganju Vijeću ministara, prenesen je iz godine u godinu".

- Koliko znamo, radi se o nekoliko desetina miliona KM koji su neraspoređeni i može se usmjeriti 12 miliona KM koliko je potrebno da se izborni proces odvija neometano - smatra Borenović.

Ocjenjuje da ono što se jučer dešavalo na sjednici Vijeća ministara BiH u vezi s odlukom o osiguranju sredstava za izbore i sve što se dešava ovih mjeseci ili godina je pokazatelj koliko su izbori neophodni, koliko je važno da se održe 2. oktobra.

Na novinarsko pitanje u vezi s uvođenjem sankcija Rusiji, Borenović je odgovorio da se, koliko zna, BiH pridružila uvođenju sankcija Rusiji i podržala 22 odluke Vijeća Evropske unije od 23. februara do danas.

- U ovih 80 dana, BiH se pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji i što se mene tiče, to je stvar koja je završena. Ima samo još jedna činjenica koju smo jučer razotkrili, da se Milorad Dodik lažno predstavljao kao neko ko brani interese Ruske Federacije u BiH. U suštini, on je pustio da sve jedna ta oduka prođe i da instrukcija iz Predsjedništva BiH ode preko diplomatskih krugova u Brisel i da se na taj način BiH pridruži sankcijama EU. To je potpuno poznata činjenica - naveo je Borenović.