Izjavio je to nakon sastanka predsjednik Koordinacije boračkih udruženja, Almin Škrijelj, navodeći da trenutno u Zakonu o penzionisanju propisano stoji da se boračke penzije usklađuju sa potrošačkom korpom i rastom BDP-a.

- U dogovoru sa Zavodom PIO FBiH i resornim ministarstvima našli smo formulaciju da se sve penzije (civilne i vojne) usklađuju sa članom 3 i 4 Zakona o PIO, što je oko 2,8 ili tri posto - naglasio je Škrijelj.

Drugi zahtjev boraca tiče se izvođenja iz prava ratnih vojnih invalida koji su u periodu od 2010 – 2016. godine bili onemogućeni da ostvare svoje pravo na prijevremenu povoljniju penziju.

Takvih je, kako ističe Škrijelj, 300 amputiraca, ljudi sa visokim amputacijama, te će Klub Bošnjaka insistirati da oni mogu ostvariti navedeno pravo.

- Putem izmjena Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju borci traže da se ukine rok za podnošenje prijava za prijevremeno povoljnije penzionisanje za ratne vojne invalide i porodice šehida. Ovo penzionisanje treba se omogućiti za sve pripadnike boračke populacije koji zadovoljavaju zakonske uslove - rekao je predsjednik Kluba Bošnjaka Jasmin Duvnjak.

Također, cilj sastanka bio je unapređenje saradnje, te je predloženo da se predstavnicima boračke populacije omogući prisustvo na svakoj sjednici Doma naroda, a ne kako je sada slučaj da prisustvuju samo onda kada su tačke dnevnog reda vezane za njihovu oblast.

- Na taj način borcima bi se ukazalo poštovanje za sve ono što su učinili za Bosnu i Hercegovinu tokom agresije i pružilo da budu više informisani i da svoje argumente mogu iznijeti delegatima u cilju zaštite boračkih prava – dodao je Škrijelj.

Razgovaralo se i o reprezentativnosti boračkih udruženja kako bi došlo do njihovog grupisanja. Klub Bošnjaka želi da se kroz jedan novi zakon tačno zna koje su to boračke organizacije od posebnog ili reprezentativnog značaja i koje imaju jednu legitimnost u predstavljanju boraca.