- Povod za proteste je stavljanje van snage pravilnika o radu i radnom učinku u Rudniku uglja Kreka, po nalogu menadžmenta EP BiH. Umjesto toga u primjenu se stavljaju pravilnici koji nisu usklađeni s Kolektivnim ugovorom i usaglašeni sa sindikatom - rekao je predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić.

Lista zahtjeva

Novim pravilnicima, ističe Husić, osnovna plaća kopača u jami se smanjuje sa 850 na 570 KM.

Sindikat je na dašanjoj sjednici utvrdio i listu zahtjeva, a traže donošenje plana i programa uvezivanja radnog staža radnicima u rudnicima uglja u sastavu Koncerna, kontrolu metodologije i načina utvrđivanja kalorične vrijednosti uglja i stavljanje van snage dva pomenuta pravilnika.

Također, traže i poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora, potpunu realizaciju Sporazuma koji su Sindikat i EPBiH potpisali 19. maja, smjenu generalnog direktora EPBiH Admira Andelije i direktora rudnika koji su u primjenu stavili pravilnike o radu i radnom učinku te utvrđivanje minimalne plate u oblasti rudarstva u Federaciji BiH u visini od 1.000 KM.

Predsjednik Sindikata radnika Rudnika mrkog uglja (RMU) Kakanj kaže da 1.436 uposlenih ispunjavaju plan proizvodnje uglja, ali da i pored toga prave svakoga mjeseca dva miliona maraka minusa.

Uvjeti rada

- Rudnik Zenica imao je u maju prošle godine 1.346 zaposlenih, a sada imamo 1.050. Stanje u rudniku je katastrofalno. Odlaze najviše mlađi radnici, a tome svojim izjava o tome kako će rudnici u stečaj, doprinosi generalni direktor EPBiH Admir Andelija - rekao je Elvedin Avdić, predsjednik Sindikata Rudnika Zenica.

Povod za proteste je uvođenje novih pravilnika u Rudniku Kreka, a predsjednik Sindikata radnika tog rudnika Zuhdija Tokić, danas je istakao da protest u Sarajevu nije borba za plaću, nego za egzistenciju.

- Sudbina rudara i rudnika se rješava 23. novembra. Pitam vas kakao će bilo koji rudara ispuniti plan kada nema s čime da radi. Sve investicije su zaobišle Rudnike Kreka. Ne može se lopatom i krampom, uz ove cijene uglja, ispuniti zacrtani plan. Već tri mjeseca sav ugalj iz Kreke, po naredbi EPBiH, ide Termoelektrani Tuzla po cijeni od 43 KM po toni. Nije dozvoljeno stanovništvu da ga kupi za 116 KM po toni - rekao je Tokić.

Predsjednik Sindikata radnika Rudnika mrkog uglja Abid Lolić iz Bile Bahrudin Bišić istakao je danas da su radnici rudnika živo tijelo, pa tako "kada zarežete Kreku, boli rudare Bile".

Zahtjevi zaposlenih u rudnicima već danas će biti dostavljeni premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i resornom federalnom ministru Nerminu Džindiću.