- Nalazimo se u teškoj situaciji uvjetovanoj pandemijom koronavirusa. Trenutno je jedan dio osoblja naše ustanove zaražen i ne može pružati usluge pacijentima. Stoga, pozivamo sve zainteresirane ljekare specijaliste anestezije i intenzivnog liječenja, interne medicine, infektologije i pneumoftiziologije da se jave u Ured ravnatelja u Hrvatskoj bolnici "Dr. fra Mato Nikolić' za dogovor na angažman" - navodi se u pozivu.