Kako je saopćeno iz Tužilaštva KS, on se tereti da je krajem 2016. godine u svojstvu direktora Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" zaposlio E.LJ., iako je bio svjestan da nije ispunjavala posebne uvjete propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka navedene Službe.

-  Nije imala položen stručni upravni ispit ili javni ispit općeg znanja i da ne posjeduje dokaz o poznavanju rada na računaru, na koji način je istoj pribavio korist u vidu zaposlenja - naveli su iz Tužilaštva.

Postupajući tužilac predložio je za glavni pretres saslušanje šest svjedoka i izvođenje 40 materijalnih dokaza.