Nakon što su tužitelj i optuženik sa svojim braniteljem sklopili nagodbu o priznanju krivice koju je sud prihvatio, Kantonalni sud u Mostaru 23. maja proglasio je krivim Antu Blaževića (1962.) iz Čapljine zbog krivičnog djela "pronevjere u službi" i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine.

Kako se navodi u saopćenju za javnost KT Mostar, u optužnici se Anti Blaževiću stavlja na teret da je u vremenskom razdoblju od 1. januara 2005. godine do 31. decembra 2014. godine u Čapljini, radeći na poslovima direktora u preduzeću "E...." d.o.o. Čapljina, iskorištavanjem svog položaja i ovlasti kao odgovorne osobe u pravnoj osobi, prisvojio novac koji mu je bio povjeren na radu u navedenom preduzeću.

- Kao jedini ovlašteni potpisnik za raspolaganje novcem na računima kod banki podizao je novac i istim raspolagao te vršio uvid u izvode pravne osobe koje su banke redovno sačinjavale i dostavljale kada je bilo promjena, bilo da se radi o uplatama ili isplatama, nakon čega bi sačinjavao po formi identične bankarske izvode na kojima bi svjesno ispravljao stavke sa bankarskih izvoda te tako sebi kroz duže vremensko razdoblje pribavio protupravnu imovinsku korist, a oštetio poduzeće "E..." d.o.o. Čapljina za iznos od 615.075,50 maraka - navodi se u saopćenju.

Također, po pravomoćnosti presude optuženi je obavezan nadoknaditi štetu oštećenom preduzeću u iznosu od 615.075,50 maraka te je obavezan platiti i troškove krivičnog postupka.

Budući da je u konkretnom slučaju zaključena Nagodba o priznanju krivice, na ovakvu odluku suda o krivičnopravnoj sankciji stranke nemaju pravo žalbe, dodaje se u saopćenju.