Njemačka kancelarka Angela Merkel saopćila je kako se više neće kandidovati ni za predsjednicu stranke CDU na stranačkim izborima u decembru ove godine, kao ni za novi mandat kancelarke na izborima koji će biti održani 2021. godine. Povodom ove najave razgovarali smo sa dva prethodna ambasadora BiH u Berlinu Edinom Dilberovićem, koji je službovao u njemačkoj prijestolnici od 2012. do 2015. godine i njegovim nasljednikom na ovoj dužnosti Željkom Janjetovićem, čiji je mandat u Njemačkoj istekao ove godine.

Oba naša sagovornika su složni u stavu kako se vanjska politika neće bitnije mijenjati nakon povlačenja Angele Merkel sa dužnosti kancelarke, koju je obavljala 13 godina.

- Mislim da do neke velike promjene vanjske politike Njemačke neće doći, s obzirom na to da Njemačka predstavlja jednu uređenu državu, koja svoju vanjsku politiku uređuje, prije svega, shodno svojim interesima. Znamo da je interes Njemače i Evropa i Zapadni Balkan, budući da se ova država posljednjih osam godina pojavljuje kao glavni evropski igrač i promoter interesa BiH u EU kada su u pitanju evropske integracije, kroz njemačko-britansku inicijativu i kroz Berlinski proces – kazao nam je Janjetović.

Slično razmišljanje mogli smo čuti i od Dilberovića.

- Nije ništa čudno da u etabliranim demokratijama i velikim zemljama kao što je Njemačka dolazi do promjene liderstva. Što se tiče politika velikih ključnih zemalja u EU, pa tako i Njemačke, ona se neće promijeniti, posebno kada je u pitanju region. Ona će ostati ista, jer velike sile ne mijenjaju tako lako svoje vanjske politike. One su dalekosežne, dugoročne i nisu politike koje se provode za jedan dan – istakao je Dilberović.

Njemačka je u proteklom periodu odigrala ključnu ulogu u približavanju EU. Zajedno sa Velikom Britanijom pokrenula je inicijativu, prema kojoj se u fokus EU-a, kada je u pitanju približavanje BiH Uniji, treba staviti na ekonomska, a ne na politička pitanja. Rezultat te incijative je bilo kreiranje Reformske agende, čije je provođenje na kraju dovelo do predaje aplikacije za prijem BiH u članstvo EU.

Također, Njemačka je pokrenula i Berlinski proces, koji za cilj ima pomoć u izgradnji regiona, a u okviru kojeg je formiran investicioni fond kojim se finansiraju energetski i infrastrukturni projekti. Putem ovog fonda BiH je do sada dobila bespovratnu pomoć za izgradnju autoputeva, kao i za obnovu Luke u Brčkom.

- Naravno da osobnost pojedinih političara u velikoj mjeri utječe i na odnose sa našim političarima. Angela Merkel imala je dobre odnose sa našim ljudima u Predsjedništvu i Vijeću ministara, što ne znači da njen nasljednik ili nasljednica neće to i nastaviti. Za Njemačku će region Zapadnog Balkana ostati bitan, isto kao što će bitna ostati priča oko reformi unutar EU-a i jačanja EU-a i njenih institucija – napomenuo je Dilberović.

- Naravno da u BiH postoji jedna emocija prema Angeli Merkel kao lideru koji je posvećen onome što radi i koji ono što radi to čini sa jednom velikom emocijom, koju smo mi u BiH imali prilike i da vidimo. U posljednje tri godine, za vrijeme mog boravka u Berlinu, bilo je nebrojeno susreta. Imali smo dvije posjete članova Predsjedništva BiH, kao i niz drugih sastanaka na bilateralnom i multilateralnom nivou u kojima se osjetila privrženost, zainteresovanost i zabrinutost Angele Merkel prema onome što se dešava u BiH i na Zapadnom Balkanu – izjavio je Janjetović.

On smatra i kako, bez obzira na povlačenje sa čela stranke CDU, Merkel ne namjerava odstupiti sa mjesta kancelarke na polovini mandata, nego će nastaviti da predano radi na ovoj dužnosti do njegovog isteka za tri godine.