Naknada teče od 29. aprila ove godine i trajat će godinu. Po mjesecu će primati naknadu od 3.600 KM.

Federalni ministri po prestanku javne funkcije, ako se negdje ponovo ne zaposle, imaju pravo na "bijeli hljeb".

- U skladu sa rješenjem Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika od 23.5.2023. godine rješenjem o naknadi plaće nakon prestanka javne funkcije Edita Đapo, ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma u mandatu 2014-2022. godina, ima pravo naknade plaće nakon prestanka funkcije u trajanju od 12 mjeseci, počev od 29.4.2023. godine.

Naknada za plaću koja se isplaćuje u tom periodu iznosi 3.606 KM - naveli su nam iz Ministarstva.

Pored Đapo "bijeli hljeb" primaju i bivši federalni ministri trgovine i pravde Zlatan Vujanović i Mato Jozić.

VEZANI TEKST - Ovi federalni ministri primaju "bijeli hljeb" na godinu dana, nekoliko hiljada KM mjesečno

Denis Lasić, bivši federalni ministar prometa i komunikacija, primio je naknadu samo za jedan mjesec jer je potom imenovan za vršioca dužnosti direktora JP Autoceste Federacije BiH.

Prema informacija kojima raspolažemo, "bijeli hljeb" su tražili i bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i Vesko Drljača koji je bio na čelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, međutim, iz ovih ministarstava nam nikada nisu odgovorili.