Osmog maja ističe rok od 30 dana koji su vlasti Unsko-sanskog kantona dale nadležnim institucijama da izmjeste migrante u nenaseljena područja izvan grada, a da se prihvatilišta "Miral" i "Bira" zatvore. Do danas nisu poduzeti konkretni potezi na rješavanju ovog zahtjeva, a gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić najavio je da će na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća predložiti lokacije.

Kako saznajemo, za smještaj migranata bit će predložene lokacije Vučijak, Meljnovac i Baljevac, prema aerodromu Željava, u blizini granice sa Hrvatskom.

Radi se o lokalitetu gdje nema objekata, odnosno livadama na koje će biti postavljeni montažni kontejneri ili šatori.

Gradonačlenik Fazlić izjavio je da se nastoji riješti isključivo problem Bihaća, a ne cijele Bosne i Hercegovine, jer je cilj da se u razumnom roku isprazni i zatvori privremeni prihvatni centar "Bira".

I građani Bihaća pisali su peticiju državnim i međunarodnim predstavnicima da po hitnom postupku izmjeste sve prisutne migrante sa urbanog i naseljenog dijela grada Bihaća na adekvatnu lokaciju izvan Bihaća, a koja ispunjava minimalno-tehničke uslove za smještaj i boravak.

Kako građani, tako i predstavnici lokalne vlasti, ali i zastupnici u parlamentima na višim nivoima vlasti, traže hitnu reakciju nadležnih. Na inicijativu zastupnika Hamdije Avdića, koju su podržale sve njegove kolege iz USK bez obzira na stranačku pripadnost, o migrantskoj krizi raspravljat će Zastupnički dom Parlamenta FBiH na tematskoj sjednici početkom naredne sedmice.