Rebalans budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu trebao bi biti razmatran je sjednici Općinskog vijeća 28. maja u kojem je planirano niz konkretnih mjera na ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.  

Evidentan je pad prihoda zbog koronavirusa, pa će općinski budžet biti smanjen za 1,3 miliona maraka, kazao je u razgovoru za Faktor Nedžad Koldžo načelnik Općine Novo Sarajevo, naglašavajući da će općinski budžet i dalje ostati razvojni bez obzira na posljedice koje je izazvala pandemija koronavirusa.

- Iako će se rebalansom budžeta povećati socijalni aspekt, uspjeli smo da zadržimo razvojnu komponentu budžeta u kojem je za kapitalne projekte  izdvojeno 44 posto budžeta. Rebalans prvenstveno radimo zbog toga da pružimo pomoć onim kategorijama socijalno ugroženog stanovništva i građanima koji kantonalnim i federalnim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nisu nikako obuhvaćeni, a pretrpjeli su velike gubitke tokom panedmije koronavirusa. 

Za ublažavanje zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica izazvanih proglašenjem stanja prirodne nesreće izdvojili smo dodatnih 1.580.000 maraka, pored već postojećih socijalnih izdvajanja, što smo podijelili u 14 programa, a nedavno smo formirali i Tim za provedbu ovih mjera kada budu usvojene – pojašnjava Koldžo.

Načelnik Općine Novo Sarajevo ističe da su reagovali na samom početku pandemije, tako što su poduzeli niz hitnih mjera, od dezinfekcije i deratizacije cjelokupnog područja općine do nabavke i podjele zaštitnih i dezinfekcionih sredstava. Također je pružena pomoć i socijalno ugroženoj populaciji u okviru čega je podijeljeno oko 3.000 prehrambenih i higijenskih paketa, zatim zdravstvenim institucijama i sarajevskim bolnicama u nabavci potrebne opreme, a donesene su i odluke o smanjenju naplata zakupa javnih površina za mart u iznosu od 50 posto, a za april su korisnici u potpunosti oslobođeni zakupa. 

U toku je javna nabavka opreme za 58 učenika da mogu pratiti online nastavu u osnovnim školama. Iako je kraj školske godine oprema će djeci poslužiti i u daljem školovanju kada je u pitanju online nastava.

U okviru 14 programa koji se trebaju provesti nakon usvajanja rebalansa budžeta općinsku novčanu pomoć dobit će građani, privrednici i javne ustanove.

-Za ublažavanje posljedica pandemije za transfer u oblasti kulture i sporta planirano je 100 hiljada maraka, što podrazumijeva pomoć javnim ustanovama u ovim oblastima u cilju njihovog minimalnog funkcionisanja.

Predviđena je i pomoć osobama koje su ostale bez posla za čije namjene smo izdvojili 150 hiljada maraka. U ovom slučaju pomažemo onim sugrađanima koji su potpisali sporazumni raskid radnog odnosa, čime nemaju pravo na naknadu sa biroa za zapošljavanje. Po našim podacima oko 150 naših sugrađana ne ostvaruju pravo na naknadu sa biroa, te će ovim programom dobivati isti iznos sredstava koje isplaćuje biro onima koji imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 370 maraka – ističe naš sagovornik. 

Penzioneri su kategorija društva o kojima posebno brine Općina, riječi su načelnika, za koje se svake godine izdvajaju značajna budžetska sredstva, a nismo ih zanemarili ni sada u vrijeme pandemije koronavirusa jer pripadaju najugroženijoj populaciji kada je u pitanju ova vrsta zaraze.

-Za 4.000 penzionera sa najnižim primanjima, prošli mjesec kroz redovni program dodijeljene su jednokratne pomoći od po 50 KM. Ovim mjerama izdvojit ćemo dodatnih 152 hiljade maraka za jednokratne pomoći za preostalih 3.035 penzionera sa najnižom  penzijom, a koji su na evidenciji Federalnog zavoda za PIO/MIO, što je ukupno 7.035 penzionera koji će dobiti jednokratnu pomoć.

Jednokratna pomoć dodijelit će se i demobilisanim borcima koji su na evidenciji Službe za zapošljavanje KS i za to je namijenjeno 150 hiljada maraka. 

Porodice čija djeca su korisnici prava na dječiji dodatak, također će dobiti novčanu pomoć u iznosu od 100, odnosno 150 maraka u zavisnosti od kategorizacije, a za čije namjene je predviđeno oko 138 hiljada maraka – kaže Koldžo.

Novčanu pomoć će dobiti i javne kuhinje u iznosu od 40 hiljada maraka, čime su udvostručena dosadašnja finansijska sredstva koje je Općina izdvajala za ove namjene, a sve sa ciljem adekvatnog funkcionisanja kuhinja u obavljanju svojih aktivnosti koje su povećane zbog proglašenja prirodne nesreće.

-Humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba dodijelit ćemo 10 hiljada maraka, a oni će odlučiti kome će pomoći i na koji način, imajući u vidu da se radi o jednoj od najozbiljnijih humanitarnih organizacija koje pomažu stanovništvo širom BiH, a dobitnici su i Općinske nagrade „Zlatna plaketa“.

I za Općinsko javno preduzeće ONSA predviđeno je 135 hiljada maraka, jer nisu bili u mogućnosti raditi, te su imali značajan pad prihoda. 

Pomoć će dobiti i privatna preduzeća i poduzetnici kroz subvencije troškova obrade kredita i kamatne stope, za šta je predviđeno 35 hiljada maraka.

Za projekat „Posao za sve“ predviđeno je 100 hiljada maraka, a cilj je da se stimuliše zapošljavanje novih radnika kod poslodavaca kojima će Općina refundirati dio sredstava na ime bruto plata i doprinosa.

Za nabavku zaštitnog materijala i dezinfekcionih sredstava privatnim poduzetnicima osigurat će se 400 hiljada maraka, a pomoć će dobiti pravni subjekti koji redovno izvršavaju svoje obaveze prema društvu i Općini. Namjera je da se putem Javnog poziva dodijele bespovratna finansijska sredstva na ime nabavke zaštitnog materijala, a prema našim podacima takvih je od 600 do 700 malih biznisa na području općine Novo Sarajevo.

Za samozapošljavanje predviđeno je 60 hiljada maraka. Za nabavku plastenika oko 100 hiljada maraka. Općina nastavlja i sa stipendiranjem redovnih učenika i studenata, za šta su rebalansom planirana dodatna sredstva kako bi svi koji ispunjavaju uvjete dobili stipendiju. U ovoj godini dodijelit ćemo 602 stipendije. 

Ovim mjerama predviđeno je i povećanje naknade za nezaposlene porodilje za 20 posto, jer Općina Novo Sarajevo iz godine u godinu nastoji izjednačiti primanja nezaposlenih i zaposlenih porodilja imajući u vidu njihove potrebe.

Smanjili smo plaće i naknade za materijalne i druge troškove, te time uštedili oko 900.000 maraka.

Ni u vrijeme vrhunca pandemije koronavirusa nismo dozvolili da život stane, tako da su se projekti i radovi realizirali u skladu sa predviđenom dinamikom, ali strogo poštujući sve higijensko-epidemiološke mjere u cilju zaštite od širenja zaraze.

-Sve projekte koje smo predvidjeli budžetom za ovu godinu i realiziramo. Trenutno radimo na velikom projektu rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića vrijednog oko 900 hiljada maraka. Radi se i na sanaciji vodovodne mreže u ulici Muhameda ef. Pandže. Vršimo rekonstrukciju i sanaciju nekoliko većih saobraćajnica na području novosarajevskih mjesnih zajednica. Završili smo strateški projekat izgradnje kružnog toka u naselju Pofalići na spoju ulica Hamdije Čemerlića-Put života. Planirana je i izgradnja trećeg tematskog parka u ulici Envera Šehovića, kao i velikog igrališta u naselju Hrasno Brdo. 

Ni od jednog projekta nismo odustali samo smo neke morali prolongirati imajući u vidu stanje prirodne nesreće izazvane koronavirusom – zaključuje načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo.