- Ovakve i slične inicijative ja sam, zajedno sa kolegama Hasagić i Aljović, pokretala i u prošlom mandatu, ali vladajuća većina apsolutno nema sluha za rješavanje jednog od gorućih problema za djecu s poteškoćama u razvoju u KS – navela je Viteškić u inicijativi.

 

Prema novom Pravilniku o radu, unutrašnjoj organizaciji sistematizacije radnih mjesta i plaćama radnika Doma zdravlja Kantona Sarajevo, koji je donesen u novembru prošle godine, predviđeno je da ova javna ustanova ima devet defektologa.

Međutim, u ovoj zdravstvenoj ustanovi, koja ima devet domova zdravlja, ako se izuzme jedan oligofrenolog u Vogošći, već tri godine ne radi nijedan defektolog, iako je potreba za ovim stručnim kadrom, zbog sve većeg broja djece sa poteškoćama u razvoju, itekako izražena.

VEZANI TEKST - Kanton Sarajevo: Pravilnik predvidio devet defektologa, u Domu zdravlja radi jedan oligofrenolog

Roditelji se dovijaju na razne načine, a djeca, koja trebaju podršku defektologa, koja je važna, ako ne i najvažnija karika u njihovom razvoju, sve ove godine najviše ispaštaju.

Kako bi barem donekle nadoknadili propušteno, roditelji sami iznalaze rješenja. Oni koji mogu platiti, iako su zdravstveni osiguranici, angažiraju defektologa privatno. Tretman od 45 minuta plaćaju između 30 i 40 KM, a mnogi svoju djecu vode u Zagreb i Beograd kod defektologa.