Služba za poslove sa strancima BiH, nakon okončanih složenih i dugotrajnih procedura, danas je sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo izvršila povratak prve grupe migranata po Sporazumu o readmisiji između BiH i Pakistana koji su u novembru 2020.godine potpisali ministar sigurnosti Selmo Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Pakistana Ijaz Ahmed Shah.

Riječ je o osobama koje su bile smještene pod nadzor u Imigracioni centar Službe, a prisilno udaljenje realizovano je komercijalnim letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, uz pratnju službenika osiguranja i pratnje Službe za poslove sa strancima do Islamabada, gdje su predati nadležnim organima Pakistana.

Služba za poslove sa strancima je implementacijom Sporazuma o readmisiji, kao važnog instrumenta u suprotstavljanju neregularnim migracijama, još jednom potvrdila spremnost i opredjeljenost za što efikasnije upravljanje migracijskim procesima u BiH.

Provođenjem ovog postupka napravljen je značajan iskorak na Zapadnom Balkanu, čime je BiH postala prva zemlja u regionu koja je realizovala prisilno udaljenje državljana Pakistana uz pratnju do matične zemlje.

Prisilnom udaljenju prethodili su kompleksni procesi, koje je Služba uspješno okončala, a u narednom periodu će se intenzivirati saradnja sa vlastima Pakistana, u cilju implementacije Sporazuma o readmisiji i udaljenju državljana Pakistana u matičnu zemlju, saopćeno je.