Dopunom Odluke zatražena je međunarodna podrška u gašenju požara u vidu vatrogasnih snaga, sredstava i letjelica za gašenje požara iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume i memorandume o saradnji u zaštiti i spasavanju, te letjelica kroz procedure Mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije (EU).

Na ovaj način Vijeće ministara BiH dopunilo je prošlosedmičnu odluku kojom je zatražio od Republike Hrvatske međunarodnu pomoć u vidu slanja letjelica (kanadera) sa posadom radi pomoći u gašenju požara u BiH.

Traženje šire međunarodne podrške u gašenju požara u BiH iz zemlje i zraka uslijedilo je nakon eskalacije požara u BiH, naročito na području općine Posušje - Nacionalni park Blidinje, te područja Parka prirode Sutjeska.

Požare u BiH iz zraka gase helikopteri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Helikopterski servis Republike Srpske i kanader Ratnog vazduhoplovstva Republike Hrvatske.

Odluka o dopuni Odluke o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u gašenju požara bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH", a važit će dok traje opasnost od požara, saopćilo je Vijeće ministara BiH.