Na snagu je stupila Delegirana uredba Komisije od 7. maja 2020. godine, kojom je revidirana lista visokorizičnih trećih zemalja. Revidirana lista je u većoj mjeri usklađena i sa listom FATF-a.

Evropska komisija je prepoznala napredak i poduzete mjere u ovoj oblasti koji je BiH ostvarila u proteklom razdoblju, te je zaključila da u ovoj fazi, prema dostupnim informacijama Bosna i Hercegovina nema strateške nedostatke u režim sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Komisija će nastaviti pratiti djelotvornu provedbu takvih mjera.

- Ministarstvo pravde BiH je kroz svoj rad u proteklih nekoliko godina dalo značajan doprinos jačanju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, posebno kroz ključne izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva BiH i kroz izmjene i dopune Zakona o udrugama i fondacijama BiH - saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Dodaju da je u periodu 2016-2018. godina Ministarstvo pravde BiH je učestvovalo u Radnoj grupi sa osam podgrupa (čiji su članovi bili predstavnici institucija sa državnog nivoa, nivoa entiteta i Brčko Distrikta), a koja je provela nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i finansiranje terorizma pod pokroviteljstvom Svjetske banke.

- Bitno je naglasiti da je i zajedno sa EU Ministarstvo pravde BiH kroz projekat "Izgradnja kapaciteta državnih institucija za vođenje dijaloga o javnoj politici sa civilnim društvom" (projekat CBGI) uspostavilo e-registar, a sve ovo je u konačnici doprinijelo ispunjavanju uvjeta sa skidanja BiH sa FATF-ove sive liste rizičnih zemalja, a od danas i EU liste - navodi se u saopćenju.