Kako je saopćeno iz Njemačke ambasade u BiH, odlučujući faktor za određivanje karantine nakon ulaska u Njemačku, nije državljanstvo, već zemlja u kojoj je osoba boravila posljednjih dana.

- Od 24. januara 2021. godine, Savezna Republika Njemačka će Bosnu i Hercegovinu klasificirati kao visokorizično područje - navodi se u saopćenju.

Ističe se kako putnici moraju imati na umu da je od 24. januara test obavezan prije ulaska u Njemačku.

- Putnici, bez obzira na državljanstvo, stariji od šest godina, i koji su boravili u posljednih 10 dana prije ulaska u Njemačku u području visoke incidencije moraju već pri ulasku u Njemačku nositi sa sobom dokaz o negativnom testu na SARS-CoV-2 (PCR test) i predočiti ga na zahtjev nadležnim vlastima, a po potrebi i prevoznoj kompaniji prije polaska putovanja - navodi se u saopćenju.- navodi se u saopćenju.

U svakom slučaju, test ne smije biti stariji od 48 sati prije ulaska u Njemačku (računa se vrijeme uzimanja brisa). Dokaz o rezultatu testa mora biti dostupan u printanoj ili elektronskoj formi na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, a rezultati testa moraju se čuvati najmanje deset dana od ulaska u zemlju.

Osobe koje ulaze u Njemačku, a povratnici su iz BiH, i dalje podliježu desetodnevnoj karantini.