Ove godine na kampu će prisustvovati 90 volontera iz cijele Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Francuske, Belgije, Finske i Turske, a boravit će u kapacitetima Internatskog smještaja u Potočarima, saopćeno je.

Radne aktivnosti koje će se realizovati tokom kampa su uglavnom radnog karaktera, a tu su i edukativne radionice i aktivnosti, kao što su posjete Memorijalnom centru, historijski časovi, kreativne i umjetničke radionice, internacionalno veče, zabavne aktivnosti, kao što su karaoke, filmsko veče, tradicionalne igre, sportski turniri, izleti.

Mladi će učestvovati i u izgradnji Centra za stara lica u Potočarima, biti će uključeni u podjelu obroka osobama u potrebi kroz naš projekat Jedan obrok dnevno, pomoć u kući korisnicama projekta Ljubav za majke Srebrenice, radovima na MFS-EMMAUS-ovoj farmi Pale i drugim aktivnostima.

- Kamp u Srebrenici je jedinstvena prilika da se mladi upoznaju i povežu, te zajedničkim snagama pomognu lokalnom stanovništvu u izgradnji bolje budućnosti i sve to godinama unazad omogućuje MFS-EMMAUS - zaključeno je u saopćenju MFS-EMMAUS-a.