Prema GIG agregatima, u oktobru 2020. u odnosu na septembar proizvodnja Intermedijarnih proizvoda je veća za 2,4%, proizvodnja Energije veća je za 2,1%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda veća je za 2,1%, dok je proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 3,4%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 4,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U oktobru 2020. u odnosu na isti mjesec 2019. proizvodnja Kapitalnih proizvoda je veća za 11,5%, proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju veća za 9,4%, proizvodnja Energije veća za 1,6%, dok je proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja za 1,7%, a proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 10,6%.