U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u Banjoj Luci danas su se sastali ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Srebrenka Golić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac i ministrica trgovine i turizma FBiH Edita Đapo.

Sastanku su prisustvovali i direktor Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost Marinko Zeljko, Saša Magazinović, predstavnik Zelenog kluba - međuparlamentarne grupe poslanika, i Miroslav Drljača, načelnik općine Bosanski Novi.  

- Sve institucije na svim nivoima imaju zajednički stav kada je u pitanju Trgovska gora, a to je da iskoristimo sve naše kapacitete, stručne, naučne, pravne, kako bismo onemogućili hrvatsku stranu da na tom lokalitetu napravi odlagalište iz prostog razloga što, prije svega, imamo strah za zdravlje blizu 250.000 građana te regije, oko 13 općina FBiH i RS - kazao je Košarac.

Danas je odlučeno da u prvoj fazi, a sve pokazuje da će biti i proširenja liste eksperata, ekspertni tim čini 21 osoba, predstavnici ministarstava, općina, Kluba zelenih i naučnih radnika iz neophodnih oblasti

- Na čelu ekspertnog time biće Emir Dizdarević, zamjenik direktora Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u BiH - kazao je Košarac.

Rekao je da će u toku naredna dva dana biti organizovana videokonferencija na kojoj će biti definisana potpuna struktura pravnog tima. Kada je u pitanju pravni tim u prvoj fazi tražit će se domaća rješenja, a kasnije u zavisnosti od situacije ne isključuje se mogućnost angažovanja međunarodnih stručnjaka.

Prijedlozi odluka o konstituisanju ovih timova biće dostavljeni Vijeću ministara BiH.

- Apelovaću na ministricu vanjskih poslova da pokrene dilomatske aktivnosti u vezi sa kontaktima sa hrvatskom stranom. Planiramo da po verifikaciji ekspertskog i pravnog tima delegacija odnosno Koordinaciono tijelo ode u Hrvatsku, razgovara sa hrvatskim vlastima i da se naši eksperti intenzivno uključe - kazao je Košarac.

Srebrenka Golić istakla je da je prema raspoloživim informacijama Hrvatska poništila javni poziv za izbor konsultantske kuće koja je trebalo da se bavi studijom utjecaja na životnu sredinu. Ona je podsjetila da je Hrvatska prilikom izrade studije dužna obavjestiti BiH kao pogođenu zemlju.

- Put pravne bitke tek stoji ispred nas ukoliko vlasti Hrvatske ne odustanu od svoje namjere i ne iznađu neku drugu lokaciju koja bi bila adekvatna i da ne ugrožava život i zdravlje stanovništva - kazala je Golić.

Saša Magazinović rekao je da je da se o ovom pitanju govori jako dugo, ali konkretnih koordiniranih aktivnosti manje-više nije bilo, kao i da je u posljednjih par mjeseci učinjeno više nego u prethodnim mandatima. Rekao je da je o ovom problemu i Predsjedništvo BiH donijelo niz zaključaka, ali da prema njegovim informcijama ništa nije implementirano.

- Kada je ovo pitanje na dnevnom redu, ovo mora biti mjesto saradnje svih nas - naglasio je Magazinović.