Za nacionalna dobra proglašena su: Graditeljska cjelina – Lukačka džamija sa mezarjem, područje Grada Travnika, Historijska građevina – Rimski most Vučija (Stari most, Grčki most, Most na Sušici, Vučijanski most) u selu Vučija, područje Grada Trebinja.

U saopćenju se navodi da je Rimski most Vučija upisan i na Listu ugroženih spomenika BiH zbog lošeg konstruktivnog stanja te je potrebno provesti hitne mjere konstruktivne sanacije.  

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune za ranije donesene odluke, i to za historijsko gradsko područje Trebinja i graditeljsku stambenu cjelinu – Behmenluk u Stocu. Izmjene i dopune odluke za historijsko gradsko područje Trebinja odnose se na redefiniranje mjera zaštite, a sukladno stanju na terenu.

Za nacionalni spomenik – Graditeljsku stambenu cjelinu Behmenluk u Stocu, izmjena i dopuna odluke odnosi se na korekciju brojeva katastarskih parcela nacionalnog spomenika, kategorizaciju te dopunu mjera zaštite nakon provedenih radova obnove na dijelu nacionalnog spomenika. 

Na sjednici, prema usvojenom dnevnom redu, doneseno je osam odluka o neispunjavanju kriterija za proglašenje određenih dobara nacionalnim spomenikom BiH, a koja su se nalazila na Listi peticija Komisije. Nakon valorizacije utvrđeno je da dobra nisu ispunila kriterije propisane Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika, navodi se u saopćenju.

O odlukama su odlučivali predsjedavajući Komisije Zoran Mikulić i članovi Faruk Kapidžić te Anđelina Ošap Gaćanović.