Radionicu su vodile Bianca Franzese i Judith Böttger iz Biblioteke grada Münchena koje su učesnicima prenijele koncept rada  biblioteke ovog grada i što sve ona nudi. Također, bibliotekari i bibliotekarke su imali mogućnost isprobati aplikacije iz oblasti fotografije, filma i uvidjeti kako ih mogu primijeniti u radu biblioteke.

- Radionica je bila veoma uspješna, a svi učenici stekli su praktična znanja i vještine koje će im pomoći da unaprijede svoj rad.  Na taj način i biblioteka, kao obrazovna ustanova, dobija novu dimenziju i funkcionalnost, a posjetiteljima može ponuditi savremene oblike istraživanja svijeta knjiga. Nadamo se da će ova radionica pridonijeti većoj osposobljenosti uposlenika biblioteke, ali i  potaći nadležne vlasti da više porade na modernizaciji biblioteka u našoj zemlji koje predstavljaju jednu od najvažnijih obrazovnih ustanova i mogu imati bitnu ulogu u obrazovnom procesu, naročito djece i mladih -  kazala je Dragana Lasica, voditeljica biblioteke Goethe-Instituta u BiH.

 Tokom radionice korišteni su tzv. iPad-koferi i aplikacije koje koriste bežični internet, a koje imaju važnu ulogu u svakom segmentu života, pa tako i u biblioteci. Polaznici su se upoznali o edukativnim aplikacijama iStopMotion, Book Creator i Comic Life.

Osim toga, predavačice su pokazale i druge aplikacije kao Keezy, Toontastic, Tigerbooks, Puppet Pals, aplikacije za obradu slika i lica kao npr. MSQRD koje su djeci i mladima jako zanimljive, a mogu se koristiti na edukativan način. To je posebno važno za biblioteke u Bosni i Hercegovini, kada je poznato da neke filijale nemaju ni internet, a koji se danas podrazumijeva u bibliotekama širom svijeta.