- Pišete li Vi kome otvorena pisma? Eno reis čeka - napisala je Kerla.