Odluku o dobitnicima nagrade otkrili su članovi nezavisne komisije u sastavu Eddie Čustović, Emir Kurtić, Erol Mujanović, Jasna Jašarević, Kemo Sarač i Naida Krupalija koji su imali izazovan zadatak da ocijene nominacije koje su ušle u uži krug odlučivanja.

Na ovogodišnji poziv za nominacije za nagradu pristiglo je ukupno 196 prijava, od kojih je 169 bilo u skladu sa tehničkim kriterijima nagrade, a nakon procesa prihvatanja nominacija, u izbor komisije ušle su ukupno 63 nominacije u tri osnovne kategorije i tri potkategorije nagrade.

Prema odluci komisije, nagradu Dobro za korporativnu filantropiju dobila je kompanija BH Telecom za kontinuirano pružanje podrške brojnim projektima u zajednici. U 2020. godini, za filantropske aktivnosti širom Bosne i Hercegovine, BH Telecom je donirao dva miliona KM od čega je jedan milion KM, zbog vanredne epidemiološke situacije u BiH, doniran zdravstvenim institucijama za hitnu nabavku potrebne medicinske opreme, a još jedan milion KM donacija raspoređen je na ukupno 164 pravna lica za podršku projektima pomoći ugroženoj populaciji, osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama, narodnim kuhinjama, humanitarnim udruženjima i obrazovnim institucijama. Također, u svrhu osiguranja kontinuiteta online obrazovnog procesa tokom pandemije, BH Telecom je za oko 4000 učenika širom Bosne i Hercegovine osigurao besplatan pristup internetu i potrebnu računarsku opremu te poduzeo brojne druge aktivnosti podrške zajednici.

- Smatram da je važno da je upravo BH Telecom dobio nagradu Dobro za filantropiju iz razloga što su njihova davanja iz godine u godinu, a posebno ove godine koja je bila teška i specifična, nadmašila sve druge kompanije. Zaista su se posebno istakli i podržali neke izuzetno važne projekte koji dolaze iz različitih oblasti i sektora. BH Telecom je još jednom potvrdio da su, kada su u pitanju velike kompanije ali i državne kompanije, zaista važan oslonac svojoj zajednici i svim onim projektima koji trebaju pomoć biznisa - rekao je tokom proglašenja član komisije Emir Kurtić. 

- Pored tehnološkog razvoja, temeljna vrijednost BH Telecoma je društveno odgovorno poslovanje i ulaganje u bh. društvo čime se BH Telecom svrstava u najboljeg partnera zajednice i najugroženijih segmenata društva. Dugogodišnja praksa ulaganja u društveno korisne projekte je nešto na što je kompanija posebno ponosna, a što je prepoznala i šira zajednica. Ove godine, koja je bila izazovna za sve nas, BH Telecom je poduzeo niz društveno odgovornih akcija kako bi svim svojim korisnicima i svim građanima BiH pomogli u teškom vremenu sa kojim smo bili iznenada suočeni, a primarni cilj je bio zaštita zdravlja građana i pomoć najugroženjiim grupama - izjavio je Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma.

Dobro za filantropiju je priznanje koje se dodjeljuje još od 2008. godine s ciljem prepoznavanja i promovisanja osoba i kompanija koje svojim filantropskim djelovanjem i zalaganjem značajno doprinose razvoju zajednica u Bosni i Hercegovini. Fondacija Mozaik je kompaniji BH Telecom 2014. godine dodijelila nagradu Dobro za doprinos koji je ova kompanija pružila u svrhu oporavka od nezapamćenih poplava koje su zadesile našu zemlju u maju 2014. godine. BH Telecom je tada donirao jedan milion KM Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine te se aktivno uključio u osiguranje potrebne opreme za ugrožene.