- Želimo da naglasimo da BH-Gas nije imao pravni osnov za direktno plaćanje obaveza prema Energoinvestu i to smo naglašavali sve ovo vrijeme tako da nikakvog odbijanja plaćanja nije bilo niti namjere da se građani i privreda dovedu u ovu situaciju. Sva dešavanja su prouzrokovana nedostavljanjem ruske fakture od Energoinvesta - navode iz BH-Gasa.

Uporište za plaćanje obaveze prema Energoinvestu je Zaključak Vlade FBiH kojim se nalaže uplata sredstava za gas i PDV prema Energoinvestu i BH-Gas je, kako ističu, na bazi tog dokumenta izvršio zahtjev Vlade FBiH.

- Ono što još želimo naglasiti je to da je Zaključak Vlade jasan, a to što Energoinvest ne želi da zna i čime opet dezavuiše kompletnu javnost je to da su sve obaveze za mart po osnovu transporta kroz Mađarsku i Srbiju plaćene avansno u februaru 2021. godine, a uvoznička provizija koja nije dio Zaključka Vlade FBiH bit će odmah plaćena nakon dostavljanja zbirne fakture od Energoinvesta - dodaju u saopćenju.   

Istovremeno, kako navode, Energoinvest nije ništa poduzeo po osnovu ugovora sa "starog" pravca snabdijevanja, Beregovo-Zvornik, i te profakture i dalje ispostavljaju i FGSZ i Transportgas Srbija.

- Ovi ugovori su i dalje važeći i BH-Gas ponovno podsjeća na obavezu Energoinvesta da te ugovore raskine uz saglasnost svih ugovornih strana, ali ne proizvodeći posljedice aktiviranja raskidne klauzule od 23 miliona USD. Na kraju, ako BH-Gas nije platio sve obaveze po Zaključku kako se onda od jutros u 6 sati odvija redovno snabdijevanje FBiH prirodnim gasom - zaključuju.