Za opoziv načelnice glasovalo je devet vijećnika SNS-a, PDP-a, SP-a, DNS-a i HDZ-a 1990, a sjednicu su bojkotirali vijećnici HDZ-a BiH i SNSD-a.

U izjavi za Fenu predsjednica Općinskog vijeća Drvar Jasna Pećanac (Socijalistička partija) kao razloge opoziva načelnice navela je kršenje odredbi statuta općine, nepoštovanje i neprovođenje odluka Općinskog vijeća, opstrukciju i blokadu rada Općinskog vijeća Drvar, nepoštivanje odredbi Zakona o proračunima FBiH, nesavjesno i samovoljno trošenje proračunskih sredstava te nezakonit prijem osoba u radni odnos u općinskim službama.

Runić je u izjavi za lokalne medije ustvrdila kako je sjednica Općinskog vijeća Drvara održana bez utvrđenog kvoruma za rad te da su prekršene odredbe Poslovnik o radu Općinskog vijeća.

Smjena vlasti u Drvaru krenula je u prosincu prošle godine kada je nova većina smijenila dotadašnjeg predsjednik Općinskog vijeća Milan Kunić iz SNSD-a i njegovog zamjenika Stjepu Vukančića iz HDZ-a BiH, a na njihova mjesta imenovani su Jasna Pećanac i Berislav Bošnjak iz HDZ-a 1990.