Od 36 prisutnih zastupnika, njih 22 bili su za, protiv su glasala četiri, a suzdržanih je bilo 10 zastupnika. Postojala je opća većina, međutim nije bilo entitetske za usvajanje Prijedloga zakona o Budžetu. 

Zanimljivo je da su bili suzdržani ili nisu prisustvovali današnjoj sjednici, upravo zastupnici iz onih stranaka koje kao "zagovaraju održavanje izbora, a ovi drugi kao neće". A zna se da bez budžeta nema izbora.