Edukativna radionica Dizart koja djeluje u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" akreditirala je program za robotiku kod nadležnog Ministarstva odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo. Program ove vrste jedinstven je za područje Kantona Sarajevo i šire, a cilj programa je da polaznici savladaju osnovna znanja o industrijskim robotima, njihovoj praktičnoj primjeni i programiranju uz mogućnost bržeg zaposlenja.

Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja za zanimanje robot operater/programer objavljen je 21. novembra i otvoren je 15 dana od dana objavljivanja.

Osam nezaposlenih osoba sa područja općine Novi Grad Sarajevo dobit će priliku za sticanje osnovnih znanja o industrijskim robotima. U toku obuke koja će trajati tri mjeseca, u periodu decembar – mart, polaznici će se učiti o programiranju i praktičnoj primjeni robota, čime će povećati mogućnost za zapošljavanje.

Obuka počinje u decembru, a provoditi će je firma Dizart. Direktor te firme Jasmin Ahmić kaže da ovo zanimanje zvanično još uvijek ne postoji u školama, ali da će uskoro biti jako traženo.

- Ovo je zanimanje koje će biti interesantno za nekoliko godina i biti dosta aktuelno. Kod nas robot ulazi na mala vrata, ali više nije nedostupan. Došlo je vrijeme da robote mogu nabavljati i male firme. Nije potrebno da se izdvoje milioni za njih već desetine hiljada maraka. Naše firme polako shvataju da ne mogu držati korak sa svijetom, ako ne uvode robotiku. Za nekoliko godina će biti velika potražnja za tim zanimanjem - ističe Jasmin Ahmić.

Prvi ciklus obuke je besplatan za sve nezaposlene osobe koje su prijavljene na evidenciji Službe za zapošljavanje KS, a namjenjena je prvenstveno osobama koje imaju mašinsko i srodna obrazovanja.

- Prednost imaju osobe koje su završile teničke škole i fakultete. Poput mašinskog fakulteta, elektrotehničkog ili obuku za CNC operatere - dodao je Ahmić.

Obuka će se provoditi u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko", a kandidati koji uspješno završe obuku dobit će akreditovan certikat i priliku za brže zaposlenje, navodi se u sapćenju Općine Novi Grad.