Održana je vanredna sjednica Vlade Kantona Sarajevo posvećena problematici zraka. Zajedno sa predstavnicima kantonalnih institucija i stručnih tijela za ovu problematiku članovi Vlade su razmatrali te usvojili Izvještaj o mjerama poduzetim po osnovu Odluke o proglašenju epizode Uzbuna, saopćio je Press KS .

Doneseni su i sljedeći zaključci:

- Pri sljedećem proglašenju epizode Uzbuna u KS tramvaji i trolejbusi će putnike voziti besplatno;

- Inicira se sastanak sa federalnim ministarstvima okoliša, te prometa i komunikacija kao i Federalnom inspekcijom u vezi s koordiniranim nastupom oko mjera u vezi sa zagađenjem zraka;

-Zadužuje se Kabinet premijera da inicira sastanke sa privrednicima u KS koji su potencijalni zagađivači zraka;

-Na sastanku sa međunarodnom zajednicom tražiti način da se, u prvoj fazi, opreme predškolske ustanove prečistačima zraka, kako bi se olakšali efekti zagađenja u narednim periodima Upozorenja i Uzbune.

Javnost će biti kontinuirano informisana o epizodama zagađenja zraka i mjerama koje su na snazi, njihovom sprovođenju te o eventualnom uvođenju novih mjera. Danas je saopćeno da je Vlada KS ukinula Uzbunu, a na snazi ostavila Upozorenje.