- Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić službeno je danas od Stručnog tima za izradu prijedloga novih lokacija za smještaj deponije komunalnog otpada dobio konačni prijedlog. Budući da se radi o šest takvih lokacija, Grad Mostar će angažirati stručnu organizaciju, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, s ciljem da se uradi projektni zadatak za izradu studije izvodljivosti potencijalnih lokacija - navedeno je u saopćenju.

Zatim će, dodaju, Grad Mostar raspisati javni poziv za odabir izvršioca radova na izradi studije izvodljivosti, gdje bi se metodom usporedbe u smislu zadovoljavanja unaprijed postavljenih kriterija došlo do najpovoljnije od ponuđenih šest lokacija.

- Nakon odabira konačne lokacije slijedi pribavljanje neophodne urbanističko-tehničke dokumentacije – ističu iz Gradske uprave.

S druge strane grada, blokada još uvijek traje,  unatoč pokušaju policije da rastjera demonstrante koji kamionima s otpadom ne dozvoljavaju da uđu na deponiju. Građani su odbili i legitimisanje. 

- Opet su htjeli da pišu kazne, odbili smo dati podatke. Dosta je više pisanja kazni za građane koji su na strani zakona- riječi su jedne mještanke. Deblokade ipak nije bilo.  Prema riječima Nijaza Hodžića ispred Inicijative, u srijedu u 11 sati u prostorijama JP Deponija bit će održan sastanak predstavnika Inicijative sa glavnim federalnim urbanističko-ekološkim inspektora.