Martić kaže da su besanu noć proveli stanovnici Prijedora, ali da je najveći dio vode ispumpan. Istakao je da je prvi zadatak jutros da se izvrši popravak nasipa, te obilazak naselja i praćenje stanja na terenu.

Martić za Јutarnji program RTRS-a navodi da za sada preciznu informaciju o poplavljenim objektima nemaju, ali da je poplavljeno više od 200 stambenih objekata.