Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton izjavio je danas da su OSCE, Ambasada SAD-a u BiH i ured EU u BiH uputili pismo članovima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH u kojem su izrazili svoju zabrinutost zbog problema u bh. pravosuđu.

Kako je kazao Berton gostujući u programu N1, kada se pojave u javnosti optužbe o krivičnim djelima upućene na račun nosilaca pravosudnih funkcija, to dodatno narušava povjerenje građana u pravosuđe.

- Veoma je važno da te optužbe budu detaljno istražene, na jedan nepristrasan način, bez ikakvog političkog pritiska ili mogućeg sukoba interesa - rekao je Berton.

Govoreći o videu koji je objavio portal Žurnal, a čiji su akteri predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija, inspektor SIPA-e Marko Pandža, te Nermin Alešević, Berton je naveo da je pogledao video i poručio da je u ovom trenutku potrebno da se istraga nastavi.

Na upit da li ga je uznemirila cijela priča, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini navodi da "svakako ne pomaže kada se pojave optužbe o kriminalnim aktivnostima".

- VSTV je organizacija u BiH koja mora biti najtransparentnija u svom radu, pokazivati najveći stepen profesionalnosti, odgovornosti prema građanima BiH. VSTV je odgovoran za imenovanje svih sudija i tužilaca u BiH, ali isto tako je odgovoran za donošenje politika rada pravosudnog sektora. Oni moraju biti ti koji će nametati standarde, koji moraju služiti kao primjer svima - poručio je Berton.

Kazao je da postoje brojni problemi vezani za pravosuđe u BiH, uključujući i VSTV.

- Oni nose ogroman teret na svojim plećima. Mi redovno pratimo sve sjednice VSTV-a, uključujući i sjednice Ureda disciplinskog tužioca. Mi imamo neometan pristup sjednicama, predmetima, dokumentaciji, uključujući i predmete o kurupciji i ratnim zločinima. Pratili smo sudske postupke i za nas postoje neki zabrinjavajući trendovi - naveo je Berton za N1

U pismu upućenom VSTV-u, između ostalog, navodi se da bi se "dešavanja u posljednje vrijeme mogla odraziti na buduću finansijsku pomoć". Na upit voditelja da li to znači da ukoliko ne provedu ono što se traži od njih, da bi im se mogla uskratiti finansijska pomoć, Berton je rekao da ta mogućnost svakako postoji.

- Ako ne mogu provesti reforme koje se od njih traže, onda postoji mogućnost umanjenja ili potpune eliminacije finansijske pomoći - rekao je Berton.

- Zajednički cilj svih tih reformi bio je jačanje vladavine prava u BiH i izgradnja povjerenja u pravosudni sistem, a posebno kada je riječ o percepciji građana. Evropska komisija i drugi članovi međunarodne zajednice su Vijeću izrazili svoje zadovoljstvo tim reformskim naporima. U posljednje vrijeme, nažalost, uočavamo određene zabrinjavajuće pojave koje negativno utječu na provođenje tih reformi, a vezane su za oblasti podnošenja imovinskih kartona, ocjenjivanje rada, te postupak imenovanja sudija i tužilaca. Premda su određene poteškoće u provedbi uobičajena pojava u svakom reformskom poduhvatu, a i Vijeće je već uvidjelo potrebu da se vrši periodična provjera napretka – kao, naprimjer, provjera utjecaja reforme ocjenjivanja krajem godine – ove pojave su ozbiljnije i čine se kao pokušaj da se odgode ili čak dovedu u pitanje zajednički reformski napori poduzimani u proteklom periodu - navodi se, između ostalog, u pismu koje su OSCE, Ambasada SAD-a i ured EU uputili VSTV-u.

Pismo u cijelosti možete pročitati na OVOM LINKU.