I uglavnom, dešava se da ispunjavate uvjete, ali uvijek neko drugi dobije posao, za kojeg je konkurs i raspisan. Zbog svega mnogi građani koji traže posao izgube povjerenje u konkurse za zapošljavanje koji idu preko ADSFBiH.

- Svjesni smo otklona ljudi prema Agenciji, ali mi ne vodimo kadrovsku politiku organa koji preko nas raspisuju konkurse. To su organi državne službe, više od 370 njih, a gdje su uključene općine, gradovi, kantoni, kantonalni organi. Kada je riječ o namještenicima, oni sami raspisuju oglase. Izbor kandidata je diskreciono pravo rukovodioca organa. I nažalost, mi se tu spominjemo u negativnom kontekstu kao da ja postavljam ljude. To ne radi Agencija već organ koji prima kadar na osnovu ovlaštenja koja su mu data zakonom. Mi imamo sedam kantonalnih zakona po kojima radimo, koji su slični, a nijedan nije isti. Imamo dva kantona koji uopće nisu u sistemu državne službe poput Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona, a tu su i federalni propisi - govori nam Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu FBiH.

On je kazao kako kandidati imaju određena prava kod konkurisanja.

Refik Begić 

- Svi kandidati u toj konkursnoj proceduri imaju pravo žalbe, čak imaju pravo prigovora na izbor i sastav komisije. Mi postupamo po svim tim žalbama. Rukovodiocu je postavljeno diskreciono pravo da sa liste uspješnih kandidata napravi izbor. To je jedna od najvećih primjedbi koje imamo ispred Evropske komisije i rečeno je da te stvari moramo mijenjati. Da se utvrde prije svega kompetencije osoba koje mogu raditi u državnoj službi. Agencija je nemoćna da drugačije odluči, rukovodilac organa imenuje dva člana komisije, mi jednog, da bismo očuvali integritet te konkursne procedure. Sistem je takav. Mi tražimo izmjene postojećih propisa kako bismo na neki način povratili integritet i same agencije i kada je riječ o zapošljavanju - kazao nam je Begić.