Bećirović je istaknuo da BiH podržava rad i održava punu saradnju s Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (IRMCT), koji je preuzeo funkcije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY).

Tambadou je informirao Bećirovića o zatvaranju ureda IRMCT u BiH nakon što se okonča predmet Stanišić i Simatović, uz naglasak da će se podrška i saradnja u BiH nastaviti, posebno s predstavnicima pravosuđa i u pogledu zaštite svjedoka i žrtava.

Bećirović je informirao sekretara UN Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da je 26. januara 2023. uputio pismo generalnom sekretaru UN-a, predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove  i predsjedniku Generalne skupštine UN-a u kome je zatražio da arhivska građa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bude pohranjena u BiH.

Izrazio je  opredjeljenje da historijske okolnosti nalažu potrebu da arhivska građa Suda bude pohranjena upravo u Bosni i Hercegovini, jer bi bila čuvana i korištena po najvišim standardima u punoj saradnji s relevantnim međunarodnim tijelima.

Sagovornici su oštro osudili negiranje genocida i počinjenih ratnih zločina, kao i glorifikaciju osoba presuđenih za genocid i ratne zločine, te naglasili da je potrebno osigurati poštovanje presuda međunarodnih i domaćih sudova.

Sastanku su prisustvovali i šef Sekretarijata Samuel Algozin i šef Službe za podršku i zaštitu svjedoka UN Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Paul Mavin - saopćeno je iz Predsjedništva BiH.