U svom govoru Denis Bećirović je podsjetipo na put kojim je BiH prošla do sticanja nezavisnosti, ali i odmah nakon tog 1. marta 1992. godine. Naveo je da su i danas prava građana BiH ugrožena, ali uprkos svim naporima nije moguće pokoriti državu, jer je BiH uvijek imala svoje sinove i kćeri koji će je zaštiti.

- Zbog neodgovornih pojedinaca koji neargumentirano tumače načelo samoopredjeljenja podsjećam da je Badinterova komisija dala odgovor na pitanje šta je samoopredjeljenje, da se ona treba shvatiti u teritorijalnom, a ne strogo etničkom smislu - dodao je Bećirović.

Tvrdi da su na političkoj sceni ponovo sljedbenici ideologije bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića jer ne prihvataju činjenicu da je načelo samoopredjeljenja u trajnoj suprotnosti s načelom političke nezavisnosti postojećih država u svijetu, jer kada bi svi tome pribjegli teritorijalne granice mnogih država bile bi ugrožene.

- Zato je nemoguća secesija bh. entiteta Republika Srpska, jer stanovništvo jednog dijela nezavisne i suverene države BiH nikada neće moći odlučivati o sudbini cjelokupno stanovništva naše države - zaključio je Bećirović.