Nakon što je sa dnevnog reda Skupštine Kantona Sarajevo u maju ove godine povučen Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko-građevinskog kamena) u ležištu "Duboki do", Općina Ilidža, sa privrednog društva NEXE d.o.o. Sarajevo na privredno društvo Amina Trade d.o.o. Sarajevo, trenutno se radi na poništenju tog ugovora zbog niza nepravilnosti.

- Trenutno se vodi proces poništenja ugovora koji nije trebao biti ni potpisan, koji je nemarnim odnosom uposlenika u Ministarstvu privrede zaključen na način na koji nije trebao biti zaključen. Upravo sada, dok mi pričamo, u Pravobranilaštvu se vode legalne, zakonske procedure, da se taj ugovor raskine, a onda uskoro krećemo u ponovnu proceduru uspostavljanja ugovora po svim zakonskim procedurama nakon eventualnog skupštinskog odobravanja – kazao je ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić.

Ministar ističe da koncesija firmi NEXE istječe u novembru.

- Vidjet ćemo hoćemo li to sve uspjeti završiti prije isteka koncesije, do novembra mjeseca. Ukoliko se uspije izvršiti ugovor, onda bi dugovanja Nexe grupe pokrila Amina Trade, a ako ne, onda će to uraditi NEXE. Postoji dug odnos između tih dviju kompanija i odnos sa Ministarstvom privrede, te je uglavnom postojala ta samoinicijativna ponuda da se ta koncesija prenese i već je to ranije rađeno. Ako bude realizirano, Amina Trade će snositi dugove, a ako ne, morat će NEXE – kazao je Bašić za Faktor.

Podsjećamo da su i pojedini zastupnici u Skupštini KS isticali kako je Ugovor potpisan iako je prekršen Zakon o pravobranilaštvu.

Zastupnica Jasmina Biščević-Tokić je ranije za Faktor, između ostalog, kazala kako je prije potpisivanja nacrt ugovora trebao biti dostavljen na mišljenje Pravobranilaštvu i nakon što Pravobranilaštvo da mišljenje na takav ugovor, onda se sklapa ugovor između stranaka.

VEZANI TEKSTDirektor i zastupnik se "poigrao" zakonom: Forto bio u sukobu interesa, ali nije podnio ostavku

- U mišljenju Pravobranilaštva stoji također da nikada nisu dostavili aktuelni izvod iz sudske registracije nadležnog suda za privredno društvo NEXE Sarajevo, iz kojeg bi bili vidljivi osnivači ovog društva, kao i lice ovlašteno za zastupanje. Za Amina Trade nama je dostavljen materijal, aktuelni izvod, dok je za NEXE dostavljen samo historijski izvod gdje se vidi ko je u kojem razdoblju bio direktor – istakla je ranije za Faktor Biščević-Tokić.

VEZANI TEKSTKO SDA: Forto kukavički izbjegava pitanja o aferi "Nexe"