Banke će razmotriti poduzimanje daljnjih pravnih koraka koji im stoje na raspolaganju u Hrvatskoj i na evropskoj razini, najavili su u utorak iz Hrvatske udruge banaka (HUB) u komentaru na današnju odluku Vrhovnog suda RH u "slučaju franak".

Vrhovni sud danas je objavio da je presudio da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarskim francima (CHF). Taj je sud, naime, izvijestio da je odbio revizije tuženika u predmetu tužitelja Potrošača - Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača.

Komentirajući tu odluku iz HUB-a, najavljuju da će banke razmotriti preduzimanje daljnjih pravnih koraka koji im stoje na raspolaganju u Hrvatskoj i na evropskoj razini.

- Vrhovni sud RH ovime nije u bitnome dao nikakva nova prava korisnicima kredita, niti je odredio svoj stav u pogledu individualnih parnica. Činjenica jest da su u određenom dijelu korisnici kredita pokrenuli svoje individualne sporove do 13. juna ove godine i da se povodom toga pojavljuju različite pravne situacije ovisno o pojedinačnim statusima svakog korisnika kredita - ističu iz HUB-a, prenosi Hina.

U udruzi banaka smatraju da se Vrhovni sud u toj odluci dodatno osvrnuo jedino na pitanje Zakona o potrošačkom kreditiranju tj. pravu na konverziju.

- U vezi toga Vrhovni sud RH nije ulazio u individualna prava ovom odlukom već samo načelno u pitanje da je kolektivni spor kao takav dopušten i nakon tog Zakona. Ako gledamo u cjelini rezultat kolektivnog spora moglo bi se zaključiti da je s jedne strane jasno što se postiglo tzv. Zakonom o konverziji u smjeru da je time omogućeno pravo na zamjenu valute. Sva druga pitanja ostala su otvorena u sferi individualnog prava i sudovi će morati ovisno o individualnim uvjetima i pravilima sudske procedure pojedinačno odlučivati. To samo po sebi govori da rezultati neće biti jednoznačni - ističu iz HUB-a u komentaru na odluku Vrhovnog suda.

Vrhovni sud je u današnjem saopćenju istaknuo kako je u presudi izražen pravni zaključak da su banke "u određeno navedenim razdobljima povrijedile kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita, sklapanjem ugovora o kreditu koristeći u njima nepoštene i štetne ugovorne odredbe - ugovaranjem valute uz koju je vezana glavnica švicarski franak (valutna klauzula), a da se o tome nije pojedinačno pregovaralo".

Saborski zastupnik stranke Snaga i aktivist Udruge franak Goran Aleksić kazao je da odluka Vrhovnog suda o odbijanju zahtjeva banaka za reviziju u slučaju kredita vezanih valutnom klauzulom uz CHF znači da svih 125.000 dužnika sada mogu tužiti banke i dobiti svoj novac.