Optužena se tereti da je u vremenskom periodu od 6. marta 2019. do 1. jula 2021. godine, obavljajući poslove bankara za fizička lica u SberBank d. d. Sarajevo (sadašnja AsaBanka d. d. Sarajevo), manipulisala novcem više klijenata navedene banke, na način da je sa njihovih Sberbank platnih Pika kartica, bez znanja klijenata na koje navedene kartice glase, podizala novčane iznose, na koji način je sebi pribavila nezakonitu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 47.720,04 KM.

Za glavni pretres predloženo je saslušanje 18 svjedoka, vještaka grafološke i ekonomske struke, te izvođenje više od 100 materijalnih dokaza, saopćilo je Tužilaštvo KS.