Kako ističu iz Agencije za bankarstvo FBiH poseban naglasak će biti na upravljanje kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka.

S obzirom na aktualnu situaciju i imajući u vidu neophodnost očuvanja dostignutog nivoa i daljnjeg jačanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, u susjednoj R Srbiji je npr. već donesena odluka kojom se propisuje zastoj u otplati obaveza dužnika (moratorij).

Moratorij je propisan za sve dužnike koji to žele (fizičke osobe, poljoprivrednike i preduzetnike i privredna društva), a podrazumijeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije  koronavirusa.

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pojavom virusa COVID-19 na bankarski sistem, građane i privredu u Federaciji BiH, Agencija za bankarstvo Federacije BiH kontinuirano prati i analizira sve dostupne informacije, te razmatra mjere i aktivnosti za ublažavanje ekonomskih posljedica virusa „COVID-19“ i očuvanje stabilnosti bankarskog sistema.

U cilju odgovarajuće hitne reakcije i povećanja razine spremnosti bankarskog sistema, Agencija je već izdala preporuke svim bankama u Federaciji BiH.

Prema tim preporukama banke trebaju pristupiti donošenju Programa općih mjera na osnovu kojih će klijentima (pravnim subjektima i fizičkim osobama, koji su izloženi negativnim ekonomskim efektima izazvanim virusom COVID-19, olakšati servisiranje kreditnih i drugih obaveza prema banci, te o tome obavijestiti Agenciju.

Program općih mjera treba da sadrži rješenja i aktivnosti koje banka može i planira poduzeti prema klijentima i portfeljima koji su direktno i indirektno izloženi efektima izazvanim virusom COVID-19. Banke također trebaju uspostaviti procese kontinuirane analize rizika i efekata u cilju evidencije klijenata i portfelja izloženosti koji su pogođeni negativnim ekonomskim efektima izazvanim virusom „COVID-19“, kao i procjene uticaja navedenih efekata na poslovanje banke.

Agencija preporučuje da se struktura sadržaja evidencija zahtjeva i klijenata koji su pogođeni negativnim ekonomskim efektima izazvanim virusom COVID-19 usaglasi na nivou bankarskog sistema.

Banke trebaju da razmotre dodatne olakšice za klijente koje uključuju i preispitivanje trenutnih naknada za usluge koje banke pružaju klijentima i izbjegavanje naplate naknada za obradu modifikacija izloženosti. Od banaka se očekuje posebna pažnja prilikom razmatranja zahtjeva klijenata koji imaju zaduženja i u drugim bankama.

Za značajne izloženosti i portfelje očekuje se usaglašavanje mjera i aktivnosti na razini svih banaka koje imaju izloženost prema određenom klijentu ili grupi klijenata, u svim fazama razmatranja zahtjeva za modifikacije ili dodatnu izloženost.

Od banaka se također očekuje da koriste sve raspoložive potencijale za jačanje kapitala, što između ostalog uključuje zadržavanje dobiti ostvarene u 2019. godini, odnosno otkazivanje planirane isplate dividende, kao i da odgode ili otkažu isplate varijabilnih naknada zaposlenicima čije profesionalne aktivnosti imaju značajan uticaj na rizični profil banke.

Banke su dužne izvijestiti Agenciju za bankarstvo ukoliko nisu u mogućnosti postupati po datim preporukama ili ukoliko postoje objektivne okolnosti zbog kojih bi mogao nastati prekid kontinuiteta poslovanja ili kašnjenje u provedbi važećih regulatornih i izvještajnih zahtjeva. U FBiH na dan 30. septembra 2019. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, s 539 organizacijskih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.745 osoba.