Prema riječima nadležnih u banjalučkoj policiji, evidentirano je 114,5 odsto više prekršaja iz oblasti javnog reda, a uglavnom se odnose na nepoštovanje mjera štabova u vezi koronavirusa, odnosno ograničenje kretanja na određenom prostoru. 

Ukupno je 525 osoba sankcionisano zbog nepoštovanja mjera štaba za vanredne situacije RS-a, a evidentirano je i jedno krivično djelo širenje zarazne bolesti. Načelnik Sektora kriminalističke policije PU Banja Luka Jovan Stojčić naveo je da je u periodu  januar - mart 2020. godine zabilježeno ukupno 467 krivičnih djela, a oko 82 posto ih je riješeno. 

Bilo je 20 djela protiv života i tijela, te jedno ubistvo koje je riješeno. U isto vrijeme, razbojništava je manje za oko 60 posto a za isti procenat su smanjenje i krađe vozila. U navedenom periodu evidentirano je 23 djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, a ukupna šteta je oko milion i 250.000 KM. Načelnik PU Banja Luka Miloš Brkić je rekao da je stanje bezbjednosti na području koje pokrivaju, zadovoljavajuće. 

 


B. S.