U prvostepnom postupku bio je osuđen na pet godina zatvora. Nakon žalbe njegovog advokata, Vrhovni sud RS-a je ukinuo preusudu i postupak vratio na novo suđenje, nakon kojeg je optuženi oslobođen. Postupak je zbog zaštite žrtve bio zatvoren za javnost.

- Nije dokazano da je optuženi počinio krivično djelo za koje se teretio. Okružni sud u Banjoj Luci je 18. septembra 2020. godine, objavio presudu kojom je optuženi J. A.  oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo obljuba nad nemoćnim licem - saznajemo u sudu.