Ispitat će ih tužilac Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, nakon čega će donijeti odluku o eventualnom prijedlogu da im se odredi pritvor.

Dvojica policajaca uhapsili su jučer pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS u saradnji sa PU Prijedor. U pretresima na više lokacija na području Prijedora pronađena je dokumentacija koja može poslužiti kao dokaz u daljem toku postupka.

Tužilaštvo RS-a danas je pozvalo građane da odmah prijave svakog službenika, na bilo kojem nivou vlasti, koji od njih zahtijeva novac, poklon ili bilo kakvu drugu korist kao protivnaknadu za obavljanje ili neobavljanje službene radnje, uz garancije da će biti zaštićeni u skladu sa zakonom.

- Od blagovremenog prijavljivanja krivičnog djela i prikupljanja dokaza, zavisi i uspješno procesuiranje počinilaca ovih krivičnih djela. Prijavljivanje koruptivnih krivičnih djela nakon što se izvrše, zbog propuštanja da se prikupe zakoniti dokazi, vrlo rijetko mogu dovesti do podizanja optužnice i donošenja osuđujuće presude. Svi građani koji prijave krivično djelo bit će zaštićeni u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima – saopćili su iz Tužilaštva.