- To je Ministarstvo bili dužno uraditi u skladu sa članom 181. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH. Istina, Ministarstvo zdravstva tražilo je mišljenje raznih komora, što kantonalnih, što federalnih, čak i onih koje nisu zakonite, ali nisu kontaktirali Komoru zdravstvenih tehničara svih profila Federacije BiH, koja je jedna od najbrojnijih. Činjenica da su kontaktirali komore koje u skladu sa zakonom uopće ne postoje, Ministarstvo zdravstva KS prekršilo je član 221. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, tražeći mišljenje od pravnih lica koja se nezakonito nazivaju komorama – pojašnjava Avdović.

Jasmin Avdović

Dodaje kako Komora zdravstvenih tehničara FBiH nije imala priliku da se očituje o Pravilniku za koji, kako kaže, imaju primjedbe u vezi i sa samim njegovim sadržajem, o čemu će obavijestiti Ministarstvo zdravstva KS tek kad dobiju zahtjev za izjašnjavanje.

- Komora je prema Ministarstvu zdravstva reagovala otvorenim pismom gdje smo im jasno dali do znanja da procedura nije ispoštovana i sve obrazložili. Na zahtjev da se Pravilnik stavi van snage i da nam se dostavi zvanično mišljenje, od Ministarstva smo dobili odgovor vrlo štur, neozbiljan, diletantski – "da oni nemaju zakonsku obavezu da nas kontaktiraju jer smo federalna komora." Pitam ljude u Ministarstvu zdravstva KS - kako su onda kontaktirali dvije federalne komore koje su zakonite – Komora diplomiranih zdravstenih inžinjera svih profila FBiH i Komora dlp. medicinskih sestara i tehničara FBiH, koje su na istoj adresi kao i mi, te tri koje nisu zakonite - kaže Avdović.

I da je procedura u potpunosti ispoštovana, Pravilnik o radnom vremenu zdravstvenih ustanova u KS, ovakav kakav je, prema riječima Avdovića, ne može biti usvojen.

- Kada su donosili Pravilnik, nisu nas pitali, kada smo im ukazali na propuste, odgovorili su da nismo nadležni. Napominjem da ovakvim postupkom nisu ispoštovali ni Zakon o organizaciji organa uprave Federacije BiH, što je veća zakonska obaveza nego poštivanje Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH. Naime, član 66. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave FBiH, ministarstvu daje izričito pravo da donose pravilnike i ostale akte kao obavezujuće. Međutim, odmah sljedeći član 67. stav 1. konkretno za Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama isključuje tu izričitost i poziva na to da se nadležne komore moraju izjasniti – kaže Avdović.

Nakon svega, Komora zdravstvenih tehničara svih profila Federacije BiH će, u saradnji sa kantonalnim sindikatom zdravstva, poduzeti zajedničke korake u smislu donošenja privremene mjere čiji će cilj biti obustava primjene Pravilnika.

- To ćemo uraditi dok pravosuđe ne riješi cijeli slučaj. Nije nam sporno to što u Ministarstvu zdravstva KS nisu znali da krše proceduru, ali kada im se ukaže na to, a od njih dobijete odgovor da to neće ispraviti, odnosno uraditi onako kako to zakon nalaže, onda je to, ne samo problem, nego i bezobrazluk – ističe Avdović.