- Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici od 6. augusta izmjenama i dopunama uredbi o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja školskih odbora u osnovnim i srednjim školama onemogućila Vijeću roditelja da predloži listu roditelja, odnosno Nastavničkom vijeću listu zaposlenika, za članove privremenog školskog odbora. Na ovaj način se vrši potpuna politizacija obrazovnog sistema Tuzlanskog kantona, kršeći pri tom zakonsku odredbu koja propisuje da članove školskog odbora iz reda roditelja predlaže Vijeće roditelja, odnosno da članove odbora iz reda zaposlenika predlaže Nastavničko vijeće škole - istakla je ona.

Dodaje da priča o navodnoj depolitizaciji obrazovnog sistema sadržana u ekspozeu premijera Kadrije Hodžića (SDP) dobija svoj epilog.

- Postavlja se ključno pitanje zbog čega terenski ured OSCE-a u Tuzli sve vrijeme šuti? Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je u dosadašnjem periodu bila aktivno uključena u provođenju obrazovnih reformi, depolitizaciji obrazovanja i ulozi roditelja u procesima odlučivanja u školama, preko svojih predstavnika i tijela. Da li privatne konekcije utječu na Ured za demokratski razvoj Misije OSCE-a u BiH u Tuzli, da na ovaj način prešutno podržava politizaciju obrazovanja na području TK? Iako smo pojedinačno u Skupštini TK javno pozivali Misiju OSCE-a da spriječe potpunu politizaciju obrazovnog sistema, reakcija je iz navedenih razloga izostala - zaključila je Avdibegović-Begić u objavi na svome Facebook profilu.